Encapsulation c# Archive

KAPSÜLLEME (Encapsulation )

KAPSÜLLEME (Encapsulation ) Nesne yönelimli programlamanın ilk prensibi kapsülleme (encapsulation) olarak adlandırılır. Bu özellik, dilin nesne kullanıcısından gereksiz uygulama ayrıntılarını saklayabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Örnek olarak .Net Framework temel sınıf kütüphanesi içerisinde yer alan ve Open() ve Close() metotlarına sahip SqlConnection sınıfını ele alalım. //SqlConnection, veritabanına yapılan bağlantının detaylarını …