Entity Framework Generate Database From Entity Archive

Entity Framework Generate Database From Entity

Şimdiye kadar Entity Framework modelini oluşturmak için önce veritabanını oluşturup sonra bu veritabanı üzerinden modeli oluşturuyorduk. Bu makalemizde önce Entity data modeli oluşturup oluşturduğumuz modele göre veritabanını otomatik olutşurma işlemini gerçekleştireceğiz. Yeni bir proje oluşturalım ve bu projemize bir adet Ado.Net Entity Data Model ekleyelim. Entity Data Model’imizi Empty Model …