ConnectionString Archive

Connection String nedir ?

ConnectionString nedir ? Bağlantının yapılabilmesi için gerekli olan : hangi ana makine’ye bağlantı yapılacağını, o ana makinedeki hangi veritabanına bağlanacağımızı, o veritabanına bağlanmak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin tutulduğu bir kod parçasıdır. Örnek bir ConnectionString : “Data Source = localhost; Initial Catalog = Northwind; Integrated Security …