Asp.net Web.config’den Connection Archive

Asp.net Web.config’den Connection

Asp.net Web.config’den Connection Yapmış olduğumuz Web sayfamızda güvenliği biraz daha artırmak,ve veritabanı bağlantısında sürekli sql cümlesini yazmamak için web.config dosyasına aşağıdaki gibi bağlantı cümlemizi ekliyoruz.Ben kopyalarken biraz geniş aldım açık olması açısından..</configSections> <appSettings/> <connectionStrings> <add name=”myconum” connectionString=”Database=………;Data Source=…………;User Id=root;Password=………..” providerName=”MySql.Data.MySqlClient”/> </connectionStrings> <system.web> <globalization requestEncoding=”utf-8″ responseEncoding=”utf-8″ /> <!– Set compilation debug=”true” …