Sanayi Bakanligi geri ödemesiz 100 Bin TL para veriyor

Yeni mezunlar ve bu yıl mezun olacaklar dikkat !!
Sanayi Bakanlığı geri ödemesiz 100 Bin TL para veriyor !
Teknogirişim Sermayesi desteği, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş genç girişimcilerin teknoloji ve inovasyona dayalı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için verilen 100.000 TL’lik hibe desteğidir. Destek süresi 12 aydır.

İlk başvuru tarihi: 1 Ekim 2012, Pazartesi
Son başvuru tarihi:1 Kasım 2012,Perşembe
Program uygulama esasları ve formları için: http://sagm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=246&lng=tr (Eylül 2012 tarihliler)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili sayfası: http://sagm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=2136&lng=tr
Kimler başvurabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve
Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki lisans öğrencisi
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler
Aranan iş fikirleri: Yeni Süreç, Yeni Sistem, Yeni Uygulama, bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak, bilimsel ve teknik içerik taşıyan, çıktıları özgün, çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan iş fikirleri

Uygun olmayan iş fikri örnekleri: Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar; Maden arama ve sondaj faaliyetleri; Web sitesi veya tasarımları; Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler; Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar; Çıktısı reklama yönelik olan fikirler; Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi; Yatırım, ticari üretim veya seri üretim

Destek tutarı: Azami 100 bin TL (destekleme oranı %100)

Destek süresi: Azami 12 ay

Desteklenen kalemler
Makine, donanım, yazılım, yayın temini
Sarf malzemesi
Personel (işletme sahibi + çalışan) maliyetleri (azami: 55 bin TL, aylık brüt maaş azami: 3 bin TL olabilir)
Hizmet alımı ve danışmanlık (Toplam proje bütçesinin azami %20’si)
Genel İşletme Giderleri
Dikkat edilmesi gereken hususlar
Teknogirişim Sermayesi desteği Ön Başvuru Dosyasını doldurmadan önce Uygulama Usul ve Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.
Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanan işletmelere ait Ar-Ge ve yenilik projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, sağlanan Teknogirişim Sermayesi desteği, Ar-Ge ve Yenilik Projesi desteğinden indirilmez. Ancak aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler Teknogirişim Sermayesi desteğinden indirilir.
Girişimci Teknogirişim Programına her seferinde tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar.
Ön başvurunun kabulü halinde 15 gün için İş Planının sunulması istenir. Eksikler varsa 7 gün ilave süre verilir.
İş Planı, ilgili alanda uzmanlığı ve deneyimi olan üniversite, araştırma kurumu, sanayi kuruluşu ve benzeri kurum/kuruluşlardan asgari 5 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.
Başarılı bulunan projeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde ilan edilir.
Başarılı olan Girişimcilerden 21 gün içinde tercihan Teknopark veya TEKMER içinde sermaye şirketi (ltd. A.Ş.) kurmaları istenir.
İşletme sahibi, Bakanlık görüşü alınarak sözleşme yapılmadan önce harcama kalemleri arasında toplamda 10 bin TL’yi geçmeyecek değişiklikler yapabilir. Sözleşme sonrası harcama kalemlerinde değişiklik yapılması istenilmesi halinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden yazılı olarak taleple onay alınması gerekmektedir (azami 3 kez değişiklik yapılabilir). 100 bin TL’lik üst limiti aşan değişiklikler için bütçeye ek fon tahsisi yapılmaz. Bu açıdan harcama kalemleri ile ilgili gerçekçi bir piyasa araştırması yapılması tavsiye edilmektedir.
Proje kapsamında oluşan Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları desteklenen işletmeye aittir.
Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanan işletmeler 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu uyarınca aşağıdaki teşvik unsurlarından (https://www.box.com/s/3ipnlpmqqp7cn7escnms) yararlanabiliyor.
Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanan işletmeler desteğin tamamlandığı tarihten sonraki 24 ay içinde başvurmaları halinde Tübitak TEYDEB 1512 programının 3. Aşamasından (yani Tübitak TEYDEB 1507 desteği) devam edebiliyorlar. (Tübitak TEYDEB 1512 programı hakkında daha fazla bilgi için: https://www.box.com/s/t95p1aal2rdhhdy79xtt)
Kağıt Form ile Başvuru Adresi:
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 3. Kat 341 Nolu Oda
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154, 06510 Çankaya , ANKARA

Online Başvuru: Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanmak için varsa elektronik imzanız veya herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresi edinerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinden (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris2/gir?kurumId=sanayi_arge) başvuru yapabiliyorsunuz. Not: Sistemin yeni kurulmakta olmasından ötürü online başvuru yapmadan önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (bkz. aşağıdaki irtibat bilgisi) görüşülmesi tavsiye edilmektedir. Hatırlatma: Online veya Kağıt Form ile tüm başvurular 1 Ekim’den itibaren başlayacaktır.

Daha fazla bilgi için:
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tel: (312) 201 52 27

Cevap Bırakın


*