ASP.NET Archive

Asp.net Web.config’den Connection

Asp.net Web.config’den Connection Yapmış olduğumuz Web sayfamızda güvenliği biraz daha artırmak,ve veritabanı bağlantısında sürekli sql cümlesini yazmamak için web.config dosyasına aşağıdaki gibi bağlantı cümlemizi ekliyoruz.Ben kopyalarken biraz geniş aldım açık olması açısından..</configSections> <appSettings/> <connectionStrings> <add name=”myconum” connectionString=”Database=………;Data Source=…………;User Id=root;Password=………..” providerName=”MySql.Data.MySqlClient”/> </connectionStrings> <system.web> <globalization requestEncoding=”utf-8″ responseEncoding=”utf-8″ /> <!– Set compilation debug=”true” …

Connection String nedir ?

ConnectionString nedir ? Bağlantının yapılabilmesi için gerekli olan : hangi ana makine’ye bağlantı yapılacağını, o ana makinedeki hangi veritabanına bağlanacağımızı, o veritabanına bağlanmak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin tutulduğu bir kod parçasıdır. Örnek bir ConnectionString : “Data Source = localhost; Initial Catalog = Northwind; Integrated Security …

Visual Studio 2010 – Asp.Net ile Microsoft Report Kullanımı

Hem kurumsal hem de kobilere uygulama geliştiren yazılım geliştiricileri göz önüne aldığımızda en çok uğraştıkları alan sqlden veri çekip bu veriler üzerinde işlem yapmaktır. Bu amaçla da en sık yapılan işlem elde bulunan mevcut verilerin raporlanması ve bunların Excel, Word, PDF v.b. formatlarda sunumlarının yapılmadır. Zaman içerisinde ilerleyen istekler doğrultusunda …