ADO.NET Archive

Entity Framework Generate Database From Entity

Şimdiye kadar Entity Framework modelini oluşturmak için önce veritabanını oluşturup sonra bu veritabanı üzerinden modeli oluşturuyorduk. Bu makalemizde önce Entity data modeli oluşturup oluşturduğumuz modele göre veritabanını otomatik olutşurma işlemini gerçekleştireceğiz. Yeni bir proje oluşturalım ve bu projemize bir adet Ado.Net Entity Data Model ekleyelim. Entity Data Model’imizi Empty Model …

Entity Framework – Giriş

.Net tabanlı geliştirilen projelerde genellikle SQL Server ya da Access veritabanı kullanmaktayız. Farklı veritabanı kullanımı gerektiği durumlarda ise bu veritabanının ConnectionString’ini kullanarak katı sql sorguları ile kolaylıkla bu veritabanlarını da kullanabilmekteyiz.   Peki bu yöntem ne kadar sağlıklı öncelikle bunu inceleyelim. Basit bir örnekle bakacak olursak, SQL Server’da yazılan “SELECT …

Entity Framework Lazy Loading

Bu makalemizde Entity Framework’te Lazy Loading olayını inceleyelim. Örnek uygulamamızda Yazar ve Makale tablolarımız yer almaktadır. Makalemizin bir yazarı olduğunu belirtmek için Makale tablomuzun YazarId sütunu ile Yazar tablomuzun Id sütunu arasında ilişki kuruyoruz. Veritabanımızı oluşturduktan sonra Visual Studio’da yeni projemizi oluşturup işlemlerimize başlayalım. Projemize Ado.Net Entity Model ekliyoruz. Eklediğimiz …

Entity Framework Many to Many Relations

Entity Framework’te ilişkilerde one-to-many ve one-to-one ilişkileri duymuştuk. Peki many-to-many ilişkiler entity framework’te nasıl oluşturuluyor? Nasıl kullanılıyor? Many-to-many ilişkiler insert update delete işlemlerinde ne gibi tepkiler veriyor? Bir bardak sıcak çay eşliğinde bu soruları tek tek cevaplayalım. Veritabanında tablo oluşturulurken iki tablo arasında direk many-to-many ilişki diye bir kavram yoktur. …

Entity Framework – Model Oluşturma

Ado.Net Entity Framework, Visual Studio 2008 SP1 ve üst sürümlerde yer almaktadır. Bu sebeple öncelikle Visual Studio’nuzun sürümünü kontrol ediniz.   Herhangi bir .Net projesine Entity Framework’ü entegre edebiliriz. Bu örnek uygulamada Windows Applicaion üzerinde çalışacağız. Aynı işlemleri Web Application için de gerçekleştirebilirsiniz Projemizi açtıktan sonra projemize Ado.Net Entity Data …